This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
011-41345105 & 011-26568098
INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

 

Founder Editor
Amala Chaudhuri

Editor Emeritus
I.C. Verma

Editor-in-chief

S.K. Kabra

Editor for America
S.K. Varma

Marketing Head
Rajiv Dhir

Subscription Head
Vivek Sharma

Publication Editor
Kiran Kanwal

Asst. Publication Editor
Anita

Section Editors

Sandeep Agarwala
Anurag Bajpai
Sameer Bakhshi
Deepak Bansal
Vishnu Bhat
Deepak Chawla
Rohit Manoj Kumar
Rakesh Lodha
Joseph L. Mathew
Narendra Rathi
Pratibha Singhi
Anshu Srivastava

Editorial Executive Board

N.K. Arora
Arvind Bagga
V. Bhatnagar
Jagdish Chandra
V.P. Choudhry
A.K. Dutta
Arun Kr. Gupta
Suresh Gupta
Madhulika Kabra
Umesh Kapil
R.M. Pandey
V.K. Paul
Ratna D. Puri
Y.K. Sarin
Anita Saxena
Anupam Sibal
Utpal Kant Singh
C. Wattal

International Editorial Advisory Board

V. Bhutani, Stanford, USA
Andrew Bush, UK
Anthony Graeme Catto-Smith, Australia
Niranjan T. Kissoon, Columbia, Canada
P.S.N. Menon, Kuwait
R.K. Menon, Michigan, USA
Asha Moudgil, USA
Satoshi Nakagawa, Japan
P.S. Rao, Houston, USA
Frank Athol Shann, Australia
John MacGregor Steele, Canada
Dharmapuri Vidyasagar, ILL, USA

National Editorial Advisory Board

Rohit C. Agrawal, Mumbai
Y K Amdekar, Mumbai
Shally Awasthi, Lucknow
Karunakara B P, Bengaluru
Jaydeep Choudhury, Kolkata
Krishan Chugh, Gurgaon
Vikram Datta, Delhi
Satish Deopujari, Nagpur
Sanjay Deshmukh, Nagpur
Apurba Ghosh, Kolkata
V P Goswami, Indore
Ramesh K. Goyal, Gurgaon
Mahaveer P. Jain, Gurgaon
Shikhar Jain, Indore
Kush D Jhunjhunwala, Nagpur
S S Kamath, Cochin
Ajoy Kumar, Hyderabad
N. Ravi Kumar, Hyderabad
Ritabrata Kundu, Kolkata
Keya Lahiri, Mumbai
S. Mahadevan, Chennai
Rashid Merchant, Mumbai
M.K.C. Nair, Thiruvananthapuram
Shubha Phadke, Lucknow
Baldev S. Prajapati, Ahmedabad
Jacob M. Puliyel, Delhi
P Ramachandran, Chennai
J Venkateswara Rao, Secunderabad
Anil Raut, Nagpur
S S Rawat, Indore
P Sudershan Reddy, Hyderabad
Arup Roy, West Bengal
Anupam Sachdev, New Delhi
B.S. Sharma, Jaipur
Arvind Shenoi, Bangalore
Laishram Ranbir Singh, Manipur
Sunit Singhi, Chandigarh
S. Sitaraman, Jaipur
Kuldeep Sukhadeve, Nagpur
Soumya Swaminathan, Chennai
Sharad Thora, Indore
Jayant V Upadhye, Nagpur
Anoop Verma, Raipur